Ubezpieczenia NNW

Komunikat o błędzie

  • User warning: The following module is missing from the file system: yoast_seo. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/klient.dhosting.pl/polisarium/325.pl/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: strpos(): Non-string needles will be interpreted as strings in the future. Use an explicit chr() call to preserve the current behavior w _google_tag_status_check() (linia 321 z /home/klient.dhosting.pl/polisarium/325.pl/public_html/sites/all/modules/google_tag/google_tag.module).

Oferta Ubezpieczenia

21 Firm !

Najtańsze OC i AC

wycena

Warunki.

Ubezpieczenia NNW komunikacyjne są bardzo niedocenianym produktem. Większość klientów błednie interpretuje zasady działania tego produkty co znacząco wpływa na jego popularność. Z doświadczenia wiemy, że jeżeli jednak dochodzi do wypadku ubezpieczenie NNW bardzo się przydaje. Pamiętajmy, że ten rodzaj polisy chroni zarówno kierowcę jak i  wszystkie osoby podróżujące danym pojazdem.

Polisa NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym a więc jej prawa i obowiązki zapisane są w warunkach ogólnych danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Przed decyzją o zakupie należy sprawdzić główne zapisy tam zawarte aby mieć pełną świadomość kiedy i jakiej ochrony możemy się po niej spodziewać.

Bardzo ważnym czynnikiem jest Suma Ubezpieczenia, którą deklarujemy w trakcie zawierania polisy i stanowi ona podstawę do wyliczenia odszkodowania w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego objętego ochroną.

Odszkodowania.

Odszkodowanie za szkody z ryzyka Następstw Nieszczęśliwych Wypadków wyliczana jest w dość prosty sposób. Po zaistnieniu zdarzenia powinniśmy zgłosić szkodę do ubezpieczyciela. Po zakończonym leczeniu likwidator szkód określi stopień uszczerbku na zdrowiu lub skieruje poszkodowanego na wizytę u lekarza Orzecznika, który indywidualnie sporządzi opinię o stopniu uszczerbku.

Jeśli już ustalimy stopień uszczerbku wyrażony procentowo, mnożymy go przez Sumę Ubezpieczenia.

Przykład: 

Uszczerbek 5,5% i SU 50000 zł

Wylicznie:

5,5% x 50000 zł = 2750 zł odszkodowanie