Ubezpieczenia OC

Komunikat o błędzie

 • User warning: The following module is missing from the file system: yoast_seo. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/klient.dhosting.pl/polisarium/325.pl/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Deprecated function: strpos(): Non-string needles will be interpreted as strings in the future. Use an explicit chr() call to preserve the current behavior w _google_tag_status_check() (linia 321 z /home/klient.dhosting.pl/polisarium/325.pl/public_html/sites/all/modules/google_tag/google_tag.module).

Oferta Ubezpieczenia

21 Firm !

Najtańsze OC i AC

wycena

Informacje ogólne

Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej - to polisy obowiązkowe, regulowane poprzez ustawę. Czyni je to najbardziej popularnym produktem ubezpieczeniowym w Polsce. Spośród kilkudziesięciu towarzystw jakie działają na terenie naszego kraju możemy wytypować to, które zaproponuje nam najkorzystniejszą ofertę.

KUPUJ NAJTAŃSZE !

 • Według naszej opinii klienci powinni wybierać najtańsze ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów, ponieważ wszystkie polisy działają identycznie.
 • Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na dodatki jakie towarzysta oferują przy zakupie polisy OC i czy są one dla nas istotne. Dopóki klienci nie będą mieli wymiernych korzyści z posiadania polisy w konkretnym towarzystwie ubezpieczeniowym rynkiem będą rządziły najniższe składki i jest to naturalne i właściwe podejście.

Zniżki

W jaki sposób wyliczyć swoje zniżki?

 • Zniżki wyliczane są na podstawie okresu bezszkodowej kontynuacji ubezpieczenia. Za każdy pełny rok wykupionego ubezpieczenia dostajemy odpowiednią ilość zniżek do stawki podstawowej. Większość towarzystw daje 60% zniżki już po sześciu latach bezszkodowej kontynuacji, do wyjątków należy PZU, Allianz, gdzie aby uzyskać pełne zniżki należy przejeździć bezszkodowo z aktywną polisą 8 lat.

Jak zwiększyć zasoby zniżek w krótkim czasie?

 • Aby pocieszyć osoby z mniejszym starzem informujemy, że coraz większa liczba towarzystw wprowadza oferty promocyjne zarówno dla osób fizycznych jak i dla firm. W niekturych towarzystwach ubezpieczeniowych wystarczą dwa pełne lata bezszkodowe aby uzyskać zniżkę 60%. Dlatego zawsze warto sprawdzić propozycję wielu towarzystw ponieważ może się okazać, że przyniesie to znaczącą oszczędność.

Kiedy tracimy najwięcej?

 • Na wysokość zniżek oraz składek za polisy najbardziej wpływają nasze szkody. Są one rejestrowane w UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) i wpływają one na składkę nawet przez 6 lat od momentu zaistnienia. Najnowsze systemy firm ubezpieczeniowych analizują historię szkodowości automatycznie i generują indywidualną ofertę dla klienta.

Czy można zabezpieczyć swoje zniżki?

 • Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują tzw. "ubezpieczenie zniżek". Jeśli zdecydujemy się wykupić takie ryzyko, które jest dodatkowo płatne możemy liczyć, że w przypadku gdy zdarzy nam się zrobić szkodę towarzystwo w którym mamy polisę przy propozycji na kolejny rok nie podwyższy nam składki za szkodę. Nie jest to jednak do końca ujednolicone ponieważ system sam generuje składkę indywidualnie i nigdy nie mamy pewności czy gdybyśmy żeczywiście nie mieli szkody czy składka nie byłaby niższa.
 • Wiele osób lub firm posiada więcej niż jeden pojazd i w przypadku zaistnienia szkody na jednym pojeździe obawiają się, że składka na kolejny rok zwiększy się dla każdego posiadanego pojazdu. Sposobem na to jest wybór polisy w takim towarzystwie, które stosuje zasadę jednotorowości składki dla konkretnego pojazdu, czyli jeśli mamy szkodę na samochodzie "X" to tracimy zniżki tylko na tym pojeździe a warunki dla pozostałych pojazdów nie ulegną zmianie w stosunku do minionego roku. Czyli historia ubezpieczeniowa każdego pojazdu biegnie własnym torem i nie wpływają na nią inne pojazdy.

Dodatki

Jak już wiemy ubezpieczenia OC to ubezpieczenia obowiązkowe i ich warunki są identyczne w każdej firmie ubezpieczeniowej. Towarzystwa ubezpieczeniowe oprócz wojny cenowej jako narzędzie do zdobywania klientów zaczęły stosować ubezpieczenia dodatkowe do OC, które są zintegrowane i nie sposób z nich zrezygnować ponieważ nie wpływają na wysokość skłądki ubezpieczeniowej. Oto najpopularniejsze znich:

Ubezpieczenie ASSISTANCE wypadkowy (w przypadku kolizji drogowej).

 • Ubezpieczenie to działa w przpadku gdy dojdzie do kolizji z naszej winy. Możemy wtedy zgłosić szkodę do naszego ubezpieczyciela, który według warunków ogólnych zobowiązany jest zapewnić nam pomoc w odholowaniu pojazdu do najbliższego zakładu naprawczego. Ryzyko to stało się  już standardem na rynku i w naszej opinii jest bardzo korzystne dla klienta.

Ubezpieczenie ASSISTANCE OPON.

 • Ubezpieczenie to nie jest standardem i posiadają to tylko niektóre zakłady ubezpieczeń, są też firmy w których opcja ta jest dostępna za dodatkową opłatą. Działanie tej polisy rozpoczyna się w sytuacji zgłoszenia do ubezpieczyciela szkody polegającej na uszkodzeniu opny. Według warunków ogólnych ubezpieczyciel zobowiązany jest zorganizować nam pomoc polegającą na naprawieniu zniszczonej opny na miejscu zdarzenia lub odholowaniu pojazdu do najbliższego zakładu wulkanizacyjnego.